Meet The Conference Organizing Team

Binod Sharma

Binod Sharma

Rishiram Gautam

Rishiram Gautam

Baikuntha Thapa.jpg

Baikuntha Thapa

Ashma edited.jpg

Ashma KC

MC/Host

65688425_356086158622098_447506582745592

Keshav Bhatta

Sabita Neupane.jpg

Sabita Neupane

IMG_9584.jpg

Tika Subedi

IMG_9586_edited.jpg

Gita Fullel

65822631_417086488898545_807715831768154

Uttam Poudel

Muna Siwakoti.jpg

Muna Siwakoti

66616563_384623255501189_185395147831875

Raju Gautam

20190725_162548.jpg

Rajkumar Koirala