नेपालको संबिधान २०७२ ले मौलिक मानव अधिकारका कुराको व्याख्या संबिधानको भाग तीनमा गरेको छ। यसमा धारा १६ देखी धारा ४८ सम्म मौलिक मानव अधिकारको उल्लेख गरिएको छ। 

JOIN US: 

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • YouTube - White Circle

© 2016 by  YHRC NEPAL.